• Najwyższa jakość
  • Produkowane w Polsce
  • Darmowa dostawa od 300 zł
Program lojalnościowy

 

Regulamin Programu Lojalnościowego PROUDEST®

§ 1 Postanowienia ogólne:
1 - Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym PROUDEST. 
2 - Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 19 lipca 2022 r. i trwa do jego odwołania.
3 - Program Lojalnościowy umożliwia Klientom dokonującym zakupy w sklepie online www.proudest.pl
4 - Zdobywanie i gromadzenie punktów lojalnościowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, które następnie będą mogli wymienić na nagrody rzeczowe.
5 - Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest dobrowolne i nie narzucone w jakikolwiek sposób przez PROUDEST ®

§ 2 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym
1 - Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient, który w Okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego zarejestruje się i założy Konto w sklepie internetowym oraz przystąpi do Programu Lojalnościowego PROUDEST ®
2 - Aby przystąpić do Programu Lojalnościowego, Kupujący zakłada konto na stronie www.proudest.pl Powoduje to zawarcie z Organizatorem umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
3 - Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nie wymaga wnoszenia dodatkowych opłat.
4 - Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.
5 - Uczestnik może zamieścić za pośrednictwem Konta Osobistego opinię dotyczącą usług, bądź produktów zakupionych w sklepie PROUDEST ®, która następnie może zostać opublikowana przez Organizatora na stronie sklepu.

§ 3 Punkty lojalnościowe
1 - Organizator przyznaje Kupującemu Punkty Lojalnościowe, zgodnie z następującymi warunkami:
A - za każde 50 zł wydane na zamówienie za pośrednictwem Konta Kupującego, Uczestnik otrzymuje 10 punktów;
B - za wyrażenie zgody marketingowej oraz zapisanie się do Newslettera, Uczestnik otrzymuje 25 punktów.
C - za każdy zakupiony i oceniony produkt, Uczestnik otrzymuje 3 punkty.
2 - W ramach Programu Lojalnościowego Organizator może wyszczególnić czasowe akcje w których będzie oferować zdobycie Punktów Lojalnościowych za zakup wybranych przez niego produktów. Informacje na ten temat wraz ze szczegółowo wskazanymi produktów, liczbą Punktów do zdobycia Organizator będzie publikował każdorazowo w Serwisie Internetowym.
3 - Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia szczególnych wymogów dotyczących Uczestników mogących uzyskać Punkty lojalnościowe za poszczególne aktywności, które każdorazowo będą wskazywane w Serwisie Internetowym.
4 - Punkty lojalnościowe gromadzone będą indywidualnym na Koncie Klienta. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą opłacenia złożonego przez Kupującego. Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić samodzielnie stan aktualnego salda przyznanych Punktów Lojalnościowych za pośrednictwem Konta, lub kontaktując się z obsługą sklepu. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie https://proudest.com.pl/pl/i/Kontakt/9
5 - W przypadku błędnego naliczenia Punktów lojalnościowych lub ich nie naliczenia, Uczestnikowi przysługuje reklamacja. Zgłoszenia prosimy kierować mailowo lub telefonicznie.
6 - Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne.
7 - Punkty lojalnościowe nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na inne Konto. Uczestnik nie może przekazać swoich Punktów lojalnościowych innemu Uczestnikowi. Punkty lojalnościowe są ważne w okresie obowiązywania Programu Lojalnościowego. Po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.
8 - Jeżeli nie dojdzie do pełnej realizacji zamówienia, w związku z którym Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu czy anulowania zamówienia) punkty nie zostaną Uczestnikowi przyznane, lub zostaną anulowane.

§ 4 Wymiana Punktów lojalnościowych na Nagrody
1 - Uczestnik posiadający na swoim Koncie określoną regulaminem liczbę Punktów Lojalnościowych, może dokonać ich wymiany na nagrody rzeczowe dostępne w ofercie sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
2 - Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia również innych nagród, o których informacja będzie każdorazowo udostępniana w serwisie internetowym.
3 - Uczestnik dokonuje wymiany Punktów Lojalnościowych na rabat pieniężny, udzielony na zamówienie podczas jego składania za pośrednictwem swojego Konta. Uczestnik dokonuje tego po zalogowaniu się do swojego Konta. Uczestnik może wymienić Punktu lojalnościowe wyłącznie podczas składania zamówienie w sklepie internetowym PROUDEST, za pośrednictwem konta. Nie ma możliwości wymiany Punktów Lojalnościowych w ramach zamówienia składanego mailowo, telefonicznie lub żaden w inny sposób. Wartość zamówienia Uczestnika jest obniżana o rabat pieniężny, stanowiący nagrodę za wymienione przez Uczestnika Punkty Lojalnościowe.
4 - Uczestnik dokonując wymiany Punktów Lojalnościowych określa, ile Punktów lojalnościowych chce wymienić. Uczestnik może wymienić Punkty Lojalnościowe wyłącznie na Nagrodę o wartości nie mniejszej niż w równej do posiadanych przez niego Punktów lojalnościowych, wskazanej w sklepie internetowym, oraz wyłącznie w terminach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
5 - Punkty lojalnościowe po wymianie ich na nagrody, są odejmowane ze stanu dotychczasowego Uczestnika.
6 – Obowiązujące kody rabatowe/zniżkowe udzielane Klientom na zakupy w sklepie internetowym, nie stanowią zniżki w przypadku chęci dokonania zakupu/wymiany z punktów na nagrody rzeczowe.

§ 5 Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym
1- Uczestnik może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym, składając oświadczenie na piśmie i wysyłając na adres siedziby PROUDEST ®, podany w zakładce „Kontakt” lub w formie wiadomości mailowej na adres sklep@proudest.com.pl

2 - Organizator może wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnikowi, z ważnych powodów, w terminie natychmiastowym. Za ważne powody uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem Lojalnościowym oraz jeśli działania Uczestnika budzą uzasadnione przypuszczenie, że mogą prowadzić do prób obejścia Regulaminu. Organizator wskazuje wówczas w wypowiedzeniu, jego przyczynę.
3 - Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, wskutek wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym lub wykluczenia Uczestnika z Programu Lojalnościowego, prowadzi do utraty zebranych przez Uczestnika Punktów lojalnościowych oraz utraty prawa wymiany zebranych przez Uczestnika Punktów lojalnościowych na nagrody. Uczestnik, zamierzający wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zebrane Punkty lojalnościowe na Nagrody, jeśli jest do nich uprawniony. Punkty lojalnościowe Uczestnika podlegają skasowaniu bez możliwości przywrócenia, w dniu skutecznego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

Postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w programie jest PROUDEST ®. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie regulaminu sklepowego.

Regulamin Programu Lojalnościowego wchodzi w życie, z dniem 19 lipca 2022r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium